The Cottage, installation by Nils Viga Hausekn & Karina Mosegård 2010 “BANKO” VM bjerget, Ørestaden & Arendal, Norge
 
 
The Cottage, installation by Nils Viga Hausekn & Karina Mosegård
The Cottage, installation by Nils Viga Hausekn & Karina Mosegård
The Cottage, installation by Nils Viga Hausekn & Karina Mosegård
The Cottage, installation by Nils Viga Hausekn & Karina Mosegård
The Cottage, installation by Nils Viga Hausekn & Karina Mosegård
The Cottage, installation by Nils Viga Hausekn & Karina Mosegård
The Cottage, installation by Nils Viga Hausekn & Karina Mosegård
The Cottage, installation by Nils Viga Hausekn & Karina Mosegård
The Cottage, installation by Nils Viga Hausekn & Karina Mosegård
The Cottage, installation by Nils Viga Hausekn & Karina Mosegård
The Cottage, installation by Nils Viga Hausekn & Karina Mosegård
The Cottage, installation by Nils Viga Hausekn & Karina Mosegård
The Cottage, installation by Nils Viga Hausekn & Karina Mosegård The Cottage, installation by Nils Viga Hausekn & Karina Mosegård
The Cottage, installation by Nils Viga Hausekn & Karina Mosegård
Visitors